Állami kitüntetések március 15. alkalmából

Kossuth Nagydíj 2017

KALLÓS ZOLTÁN Kossuth-díjas néprajztudós, népzenegyűjtő, a nemzet művésze, a Magyar Corvin-lánc kitüntetettje, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja, a Kallós Zoltán Alapítvány alapítója.

Kossuth-díj 2017

BÁLINT MÁRTA színművész
BERTALAN TIVADAR látványtervező, festő- és grafikusművész, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
FÉSŰS ÉVA író, költő
FRENREISZ KÁROLY zeneszerző, előadóművész
GALÁNFI ANDRÁS fafaragó népi iparművész, előadóművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia tagja
KAMP SALAMON, a Lutheránia Ének- és Zenekar Liszt Ferenc-díjas karnagya, a Magyar Bach Társaság alapítója és elnöke, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Karmester és Karvezető Tanszékének egyetemi tanára
KELETI ÉVA Balázs Béla-díjas fotóművész
NAGY-KÁLÓZY ESZTER Jászai Mari-díjas színművész
PÉTERFY LÁSZLÓ szobrászművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja
RADNÓTI ZSUZSA Jászai Mari-díjas dramaturg
RICHTER JÓZSEF Jászai Mari-díjas artista
SASS SYLVIA Liszt Ferenc-díjas operaénekes
TAHI-TÓTH LÁSZLÓ Jászai Mari-díjas színművész

Széchenyi-díj 2017

ÁDÁM JÓZSEF geodéta, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara Általános és Felsőgeodézia Tanszékének egyetemi tanára, a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság elnöke, a Bajor Tudományos Akadémia Német Geodéziai Bizottságának levelező tagja részére a geodézia területén végzett több mint négy évtizedes, kiemelkedően eredményes kutatómunkája, valamint sokoldalú, nemzetközileg is elismert tudományszervezői és jelentős egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként;
BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN, a Dunamelléki Református egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának egyetemi tanára, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Felügyelőbizottságának tagja részére a reformáció korabeli hitvallási iratok és teológiai értekezések magyar fordításainak megújítása mellett az új kiadások gondozását is magába foglaló, teológiatörténeti jelentőségű tudományos munkája, valamint értékes oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként;
BOLLOBÁS BÉLA matematikus, Fellow of the Royal Society, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Lengyel Tudományos Akadémia külső tagja, a University of Cambridge professzora és a University of Memphis címzetes professzora részére a magyar kultúra és tudomány eredményeinek széles körű nemzetközi megismertetését szolgáló tudományos pályája során elért, főként kombinatorikával és gráfelmélettel kapcsolatos, világviszonylatban is kimagasló kutatási eredményei, valamint tudós nemzedékek sora számára meghatározó, nagy hatású oktatói munkája elismeréseként;
DÓCZI TAMÁS PÉTER orvos, idegsebész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Idegsebészeti Klinikájának egyetemi tanára, az MTA-PTE Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport vezetője részére magas színvonalon, lelkiismeretesen végzett sebészorvosi tevékenysége mellett az idegsebészeti betegségek gyógyítása, az agyi térfogatszabályozás és agyödéma kutatásában elért kiemelkedő eredményei, valamint a modellértékű pécsi idegsebészeti centrum és klinikai idegtudományi képalkotó konzorcium megalapítása és vezetése során folytatott meghatározó és eredményes munkája elismeréseként;
FREI ZSOLT asztrofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Atomfizikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA-ELTE Lendület Asztrofizikai Kutatócsoportjának vezetője részére a gravitációs hullámokat elsőként észlelő, és ezzel a csillagászat és az asztrofizika számára forradalmi felfedezést tevő nemzetközi LIGO programban részt vevő egyetlen magyar kutatócsoport megalakítása és irányítása során végzett nagy hatású munkája, valamint a hazai asztrofizikai oktatás fejlődését szolgáló értékes tevékenysége elismeréseként;
HANGODY LÁSZLÓ ortopéd sebész, traumatológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Traumatológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az Uzsoki utcai Kórház Ortopéd Traumatológiai Osztályának osztályvezető főorvosa részére a világon leggyakrabban használt modern porcfelszínképző eljárássá vált autolog osteochondralis mozaikplasztika kutatása, kifejlesztése és klinikai gyakorlatba történő bevezetése során végzett, kiemelkedő színvonalú tudományos munkája elismeréseként;
KERTÉSZ ANDRÁS LAJOS nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Német Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanára, az Academia Europaea tagja részére a modern nyelvészeti, illetve tudományfilozófiai gondolkodás európai és hazai kialakításához való tevékeny hozzájárulása, a nyelvtudomány és a nyelvészet tudományelméleti megalapozásában elért eredményei, valamint jelentős oktatói, oktatásszervezői, folyóirat-szerkesztői és tudományszervező tevékenysége elismeréseként;
KÓSA LÁSZLÓ etnográfus, történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Művelődéstörténeti Tanszékének professor emeritusa részére a XIX. és XX. századi egyetemes és református művelődéstörténet területén kiemelkedő, főként az egyházak és a társadalom kapcsolatával foglalkozó tudományos életműve, valamint a néprajztól az agrár- és tudománytörténeten át a társadalom- és egyháztörténetig terjedő széles körű publikációs és szerkesztői tevékenysége, továbbá iskolateremtő pedagógiai munkája elismeréseként;
LOSONCZI ÁGNES, a szociológiai tudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja Szociológiai Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója részére a magyar szociológia egyik legnagyobb hatású tudósaként végzett jelentős zeneszociológiai kutatásai mellett újító szellemű, elsősorban a társadalmi fordulatok egyénre gyakorolt hatásával, illetve a traumatikus életszakaszok megélésének témájával kapcsolatos nagy jelentőségű tudományos életműve elismeréseként;
NÉMETHI ANDRÁS matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézete Algebrai Geometria és Differenciáltopológia Osztályának vezetője, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézete Geometriai Tanszékének egyetemi tanára részére az algebrai geometria és a differenciáltopológia területén elért, nemzetközileg is számon tartott eredményeivel a hazai tudományos palettáról korábban hiányzó fontos kutatási irány meghonosítását szolgáló, iskolateremtő tevékenysége elismeréseként;
SZATHMÁRY EÖRS biológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézete Növényrendszertani Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszékének egyetemi tanára, a németországi Parmenides Center for the Conceptual Foundations of Science igazgatója, a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem vendégprofesszora, az Academia Europaea tagja részére az elméleti és evolúcióbiológia világszerte nagyra becsült kutatójaként az élet keletkezésével és a genetikai kód eredetével kapcsolatos figyelemre méltó kutatásai mellett a nyelv eredetének és evolúciójának vizsgálata terén is meghatározó tudományos eredményei elismeréseként;
TALLIÁN TIBOR Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Zenetudományi Intézete és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professor emeritusa részére a magyar zenetudományt egyedülálló módon gazdagító, kiváló zenetörténészi, kritikusi és oktatói pályája, különösen Bartók Béla életműve, a XX. századi zene, illetve a magyar operatörténet kutatása terén kimagasló tudományos tevékenysége, valamint Erkel Ferenc operáinak kritikai közreadásában végzett meghatározó munkája elismeréseként;
TŐKÉCZKI LÁSZLÓ történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Művelődéstörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére a magyar és az egyetemes történelem, illetve az eszme-, művészet- és művelődéstörténet területén egyaránt kimagasló tudományos és oktatói pályája, különösen Tisza István életművével kapcsolatos hiánypótló kutatásai és publikációi, valamint széles körű történelmi ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként.
A Széchenyi-díjat megosztva kapta a hazai kvantumkémiai módszerek jelentős matematikai apparátust igénylő fejlesztésének hagyományára épülő, iskolateremtő tudományos tevékenységük, illetve példaértékű együttműködésük keretében elért, nemzetközi szinten is meghatározó jelentőségű kutatási eredményeik elismeréseként:
CSÁSZÁR ATTILA GÉZA kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára, az MTA-ELTE Komplex Kémiai Rendszerek Kutatócsoportjának vezetője;
FOGARASI GÉZA, a kémiai tudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Szervetlen Kémiai Tanszékének professor emeritusa;
SZALAY PÉTER vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos rektorhelyettese, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a magyar irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Magyarország Babérkoszorúja díjat adott át:
DR. KABDEBÓ TAMÁS József Attila-díjas író, költő, műfordító, a georgetowni The University of Guyana Library és az írországi Maynooth University Library volt igazgatója, a dublini University College volt tanára részére,
PETŐCZ ANDRÁS József Attila-díjas író, költő részére,
VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ József Attila-díjas költő, műfordító, néprajzkutató, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére.

A magyar művészet értékeinek gyarapítása érdekében végzett magas szintű, igényes teljesítménye elismeréseként Magyarország Kiváló Művésze díjban részesült:
CSIKOS SÁNDOR Jászai Mari-díjas színművész, színházi rendező, Érdemes Művész,
DÖRNER GYÖRGY színművész, Érdemes Művész, az Új Színház ügyvezető igazgatója,
IGÓ ÉVA Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes Művész,
KATHY-HORVÁTH LAJOS hegedűművész, zeneszerző, érdemes művész, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja,
KOVÁCS LÁSZLÓ, Liszt Ferenc-díjas karmester, Érdemes Művész, a Kodály Filharmónia Debrecen vezető karmestere, az Eötvös Loránd Tudományegyetem “Eötvös” Művészeti Együttesének művészeti igazgatója, a Miskolci Szimfonikus Zenekar volt művészeti vezetője,
MOLNÁR EDIT, Balázs Béla-díjas fotóművész, Érdemes Művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
SZARVAS JÓZSEF, Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes Művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
TORDAI HAJNAL, Jászai Mari-díjas jelmeztervező, Érdemes Művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

A magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze díjat vehetett át:
DR. BUBNÓ TAMÁS Liszt Ferenc díjas-karnagy, énekművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszékének oktatója, a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola főiskolai docense, a Szent Efrém Férfikar alapítója és művészeti vezetője,
FORGÁCS PÉTER, Jászai Mari-díjas színművész, rendező, a Győri Nemzeti Színház igazgatója,
HAMAR ZSOLT, Liszt Ferenc-díjas karmester, zeneszerző, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a pécsi Pannon Filharmonikusok volt karmestere,
KABAY BARNA, Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, filmproducer,
KÁEL CSABA, Nádasdy Kálmán-díjas rendező, a Művészetek Palotája vezérigazgatója,
KLIGL SÁNDOR, Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész,
KOCSÁR BALÁZS, Liszt Ferenc-díjas karmester, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Állami Operaház főzeneigazgatója, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető tanára,
KŐVÁRY KATALIN, Jászai Mari-díjas rendező,
PETÉNYI KATALIN, Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, művészettörténész
SÁRA ERNŐ, Ferenczy Noémi-díjas tervezőgrafikus, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
SCHELL JUDIT, Jászai Mari-díjas színművész,
SÖPTEI ANDREA, Jászai Mari-díjas színművész,
ÜTŐ ENDRE, Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház címzetes nyugalmazott főigazgatója.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a mozgókép területén végzett kiemelkedő alkotótevékenysége, valamint művészi teljesítménye elismeréseként Balázs Béla-díjat adott át:
BALAJTHY LÁSZLÓ, a Wersatil Animációs Betéti Társaság rendezője, animátor részére,
DEÁK KRISTÓF, Oscar-díjas magyar filmrendező, vágó, forgatókönyvíró és filmproducer részére,
MOSONYI SZABOLCS, a NATFILM HUNGARY LTD. filmrendezője, operatőr részére,
SZÁSZ ATTILA filmrendező részére.

Kiemelkedő fotóművészeti, fotóriporteri tevékenysége elismeréseként Balogh Rudolf-díjban részesült:
CHOCHOL KÁROLY fotóművész, valamint
HAMARITS ZSOLT fotóművész.

Kiemelkedő színművészeti, színészi, rendezői, dramaturgiai és színháztudományi, színházelméleti tevékenysége elismeréseként Jászai Mari-díjat vehetett át:
CRESPO RODRIGO, a tatabányai Jászai Mari Színház igazgatója, színművész,
FEHÉR TIBOR, a Nemzeti Színház színművésze,
G. ERDÉLYI HERMINA, a Szabadkai Népszínház színművésze,
LENGYEL TAMÁS, a Vígszínház színművésze,
PELSŐCZY RÉKA, a budapesti Katona József Színház színművésze, rendezője,
SAÁROSSY KINGA, az egri Gárdonyi Géza Színház, színművésze,
TRESZ ZSUZSANNA, a pécsi Nemzeti Színház díszlet- és jelmeztervezője,
VARGA KLÁRI, a debreceni Csokonai Színház színművésze.

Kiemelkedő bábművészeti tevékenységének elismeréseként Blattner Géza-díjban részesült:
ASBÓTH ANIKÓ, a debreceni Vojtina Bábszínház igazgatója, bábszínész.
Kiemelkedő táncművészeti tevékenysége elismeréseként Harangozó Gyula-díjat vehetett át:
APPELSHOFFER JÁNOS, a Magyar Táncművészeti Főiskola művésztanára, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes korábbi tánckarvezetője,
LEBLANC GERGELY, a Magyar Állami Operaház – Magyar Nemzeti Balett első magántáncosa, balettművésze,
MOLNÁR ZSOLT, a Pécsi Nemzeti Színház – Pécsi Balett táncművésze, magántáncosa.

Kiemelkedő népművészeti munkásságának elismeréseként Martin György-díjban részesült:
BORBÉLY JOLÁN néptánckutató, etnográfus, pedagógus,
DR. DIÓSZEGI LÁSZLÓ, a Teleki László Alapítvány igazgatója, a Martin György Néptáncszövetség elnöke,
HÉRA ÉVA, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség elnöke, népművelő,
VAVRINECZ ANDRÁS, a Hagyományok Háza népzenekutatója.

Kiemelkedő zeneszerzői, zenei rendezői tevékenysége elismeréseként Erkel Ferenc-díjban részesült:
DUBROVAYNÉ MÉNES ARANKA, az MTVA szerkesztő-műsorvezetője,
VIRÁGH ANDRÁS GÁBOR, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanársegédje, a Szent István Bazilika orgonistája, zeneszerző.

Kiemelkedő zenei előadóművészeti tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjat vehetett át:
FÜLEI BALÁZS, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa, tanszékvezetője, zongoraművész,
PÁLÚR JÁNOS, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa, orgonaművész,
SCHÖCK ATALA, operaénekes,
SZABÓ SOMA, a Nyíregyházi Cantemus Kórus művészeti vezetője, karnagy,
SZALÓKI ÁGI énekesnő, előadóművész, dalszerző.

Kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenysége elismeréseként Ferenczy Noémi-díjban részesült:
HARMATI HEDVIG (DLA), a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Textiltervező Tanszékvezető egyetemi docense, textiltervező iparművész,
KEREZSI GYÖNGYI, keramikusművész,
KISS KATALIN, az Magyar Képzőművészeti Egyetem Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium művésztanára, szakvezetője, textilművész,
PÁPAINÉ ÁCS ILONA, az ÁP Stúdió Kft. ügyvezetője, bőrtervező iparművész,
ZELENÁK KATALIN, iparművész, a zuglói Ifjúsági Centrum művészeti vezetője, kárpitművész.

Kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréseként Munkácsy Mihály-díjat vehetett át:
CSURKA ESZTER képzőművész,
KÉRI LÁSZLÓ festőművész,
NEMERE BEATRIX RÉKA, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanársegédje, festőművész,
NEMESSÁNYI KLÁRA festőművész, restaurátor,
SZAKÁLL ÁGNES, festőművész,
SZMRECSÁNYI BOLDIZSÁR – BOLDI, szobrászművész,
VEREBES GYÖRGY festőművész, a Szolnoki Művészeti Egyesület művészeti vezetője.

Kiemelkedő irodalmi – költői, írói, műfordítói, irodalomtörténészi – tevékenysége elismerésekéntJózsef Attila-díjban részesült:
DR. CS. VARGA ISTVÁN, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára,
CSENDER LEVENTE író,
DR. FILIP TAMÁS, a Kortárs című folyóirat volt szerkesztője, költő, irodalomtörténész,
JÁMBORNÉ BALOG TÜNDE prózaíró,
KOLLÁR ÁRPÁD, a Fiatal Írók Szövetségének elnöke, költő, műfordító, irodalomszervező,
LOVAS ILDIKÓ író, műfordító, kritikus, szerkesztő,
MOLNÁR VILMOS író, szerkesztő,
DR. SIPOS LAJOS irodalomtörténész, szerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja.

Kiemelkedő újságírói tevékenysége elismeréseként Táncsics Mihály-díjban részesült:
KERESZTES ILONA, az MTVA Kossuth Rádió vezető szerkesztője,
MÓDOS MÁRTON, az InfoRádió vezetője,
ZIMÁNYI ÁGNES, a Magyar Katolikus Rádió szerkesztő-műsorvezetője.

A kultúra érdekében – hosszabb időn át – művészeti vagy kulturális intézményben, illetve szervezetnél végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Bánffy Miklós-díjban részesült:
DR. BALOGH JÚLIA, a Magyar Televízió, a Duna Tv, és az MTVA szerkesztő-műsorvezetője,
LUKÁCSHÁZI GYŐZŐ, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója
PÁL LAJOS zenész, zenetanár.

(MTI – Fotó: Illyés Tibor)

ÚKP 2018/1. (LEGFRISSEBB LAPSZÁMUNK OLVASÁSÁHOZ KATTINTSON A KÉPRE!)

 

UKP 2018 4 hatter