Tankönyvellátási zavarok

Az idei évben megújult tankönyvterjesztés kapcsán az Új Könyvpiac azzal a kéréssel fordult a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületéhez (TVOT), ossza meg tapasztalatait az elvégzett munka kapcsán, és értékelje a tankönyvpiacon kialakult helyzetet. A tankönyvkiadásban és -terjesztésben illetékes szakmai szervezet egyik – több évtizedes tankönyves múlttal rendelkező – tagja az alábbi nyilatkozatot juttatta el szerkesztőségünkhöz.

Az idei évben megújult tankönyvterjesztés kapcsán az Új Könyvpiac azzal a kéréssel fordult a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületéhez (TVOT), ossza meg tapasztalatait az elvégzett munka kapcsán, és értékelje a tankönyvpiacon kialakult helyzetet. A tankönyvkiadásban és -terjesztésben illetékes szakmai szervezet egyik – több évtizedes tankönyves múlttal rendelkező – tagja az alábbi nyilatkozatot juttatta el szerkesztőségünkhöz.

A kormányzat minden eddiginél erőteljesebb központosító szándékán túl alig-alig tudunk valamit pontosan arról, hogy az akár több százezer forintért jóváhagyott tankönyvek közül melyek lesznek rendelhetők a jövő tanévre, hiszen most (december 4-én) még nem jelent meg a jövő évi árkorlátról szóló rendelet, és a tankönyvjegyzékre történő felvitel sem kezdődhetett el. Ez olyan csúszást jelent, mely a jövő évi tankönyvellátást – nem a kiadók hibájából – komolyan veszélyezteti. Feltételezhetően karácsony előtt még olyan bejelentéseket szavaztatnak meg a parlamentben, amely a jelenlegihez képest is drasztikusan szűkíteni fogja a tankönyvkiadók mozgásterét. A tankönyvkiadás jövő évi bizonytalanságával szemben viszont tárgyszerűen kijelenthető, hogy a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLÓ) által kivitelezett idei tankönyvterjesztés olyan zavarokat okozott, melyre az utóbbi 20 évben nem volt példa! Állításunk bizonyítására tömören összefoglaljuk a 2012-ig jól működő tankönyvterjesztés főbb tényeit:
• Az évtizedes rutinnal rendelkező tankönyvterjesztők a kiadóktól augusztus 20-25-ig valamennyi iskolába kiszállították a megrendelt tankönyveket. A tanulóknak történő szétosztás – rugalmasan – az iskolában történt, és a pótrendelések a visszáruzással és a fizetéssel együtt legkésőbb szeptember végéig megtörténtek. A kiadók ezért átlagosan 15%-ot fizettek a terjesztőknek, melyből a terjesztés költsége kb. 6% volt, az iskolák/tankönyvfelelősök kb. 6%-ot kaptak, s így a terjesztőknél hozzávetőlegesen 3% nyereség maradt. Az iskolák elégedettsége 5 fokú skálán 4,5 fölött volt, mely rendkívül magas értéknek számít. (A GKI 2010-es reprezentatív felmérése.)
• A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. által vezényelt idei tankönyvterjesztésről tárgyszerűen elmondható, hogy még november hónapban is jelentős volt azoknak az iskoláknak/gyerekeknek a száma, akiknél – a mindennapi tanítást is bosszantó módon – hiányoztak tankönyvek, s a tankönyvfelelősök többsége szerint nehezen átlátható/kezelhető tankönyvi anomáliák álltak fenn. A kiadóktól ezért 20% jutalékot vont le a KELLÓ, míg az iskolák tanulónként 100 Ft-ot (ez kb. 1%) fognak kapni munkájukért, s mindezt „nonprofit" metódusnak állítják be?
• Az idei tankönyvterjesztés súlyos zavara – bármennyire is igyekszik bagatellizálni a minisztérium adminisztrációja – abból az alapvetően téves koncepcióból fakadt, hogy kb. 5000 iskola helyett mintegy 1250 ezer gyerek számára központilag rakták össze az egyedi tanulói tasakokat. Ez kb. 500-szoros hibalehetőséget jelent a korábbi, iskolákban történő rugalmas szétosztással szemben. Ez a központi szisztéma a pótrendelések idején különösen rugalmatlannak és nehézkesnek bizonyult.
• A KELLÓ-val tehát olyan országos feladatot vállaltattak el, mely önmagában is óriási hibalehetőséggel jár, s melynek sikeres lebonyolításához a KELLÓ tapasztalata és infrastruktúrája is hiányzott. Ezért hangsúlyozzuk, hogy a tankönyvkiadás és -terjesztés is gyakorlati tapasztalatokon alapuló szakma, melyhez jól kell ismerni az iskolák működését és a tankönyvgyártás mechanizmusát is. A tankönyvesek szerint ezért az idei terjesztés káoszt súroló anomáliáiért elsősorban azokat terheli felelősség, akik ezt ráerőltették a KELLÓ-ra! A tankönyvkiadóknak alapvető érdekük a KELLÓ-val való együttműködés, és a KELLÓ munkatársai is a maguk módján mindent elkövettek a tankönyvek iskolába kerüléséért, de ezt az értelmetlen szisztémát nem lehetett sikeresen kivitelezni. (És ez nem szoftverprobléma, hanem téves helyzetfelmérés.)

A tankönyvesek a legkülönbözőbb fórumokon (például 2013 februárjában a parlament oktatási bizottságában) szóban és írásban előre jelezték, milyen tankönyvellátási zavarok várhatók, ha a korábban jól működő terjesztési gyakorlatot ilyen módon változtatják meg. Senkinek sem használ(t), ami bekövetkezett, s az sem, hogy a tankönyves szakma képviselőinek (TVOT, TANOSZ) előrejelzését most sem hallgatták meg...

Bejelentkezés