Átadták a nagydíjat

 

Menczer Tamás államtitkár köszöntője

„A művészet, a kultúra és az irodalom olyan helyekre is el tud jutni, úgy tudja megszólítani az emberek szellemét is szívét, ahogyan semmi más nem. Ezért is tartozunk különös hálával azoknak, akik a kultúrát képviselik, akik a kultúrán keresztül öregbítik Magyarország hírnevét a világban, ezért tartozunk hálával azoknak, akik segítenek abban, hogy amit magunkról gondolunk a világban, azt mások is megértsék.” – kezdte Vickó Árpád méltatását az államtitkár.

„A műfordítóink áldozatos munkája teszi ugyanis lehetővé, hogy a világszínvonalú magyar irodalom ne maradjon meg a ránk jellemző nyelvi elszigeteltségben, hanem elfoglalhassa méltó helyét a világirodalomban. A Balassi Műfordítói Nagydíjjal fejezzük ki, mennyire nagyra tartjuk azokat a műfordítói teljesítményeket, amelyeknek köszönhetően a külföldi olvasók saját anyanyelvükön ismerhetik meg a klasszikus és kortárs magyar irodalom kiváló alkotásait.” – folytatta Menzer Tamás.

Októbertől a nyugat-balkáni országokat felölelő kulturális évadot, jövőre pedig koncentrált kulturális megjelenést tervezünk Dél-Koreában, Japánban és Izraelben. Ezen programsorozatokkal tud megmutatkozni a magyar művészeti, szellemi élet, ami erősíti a közös érdekek és értékek megtalálását, támogatja külpolitikai és külgazdasági céljaink megvalósítását is – mondta el az államtitkár.

A Balassi Műfordítói Nagydíj egyfajta életműdíj, amely figyelembe veszi a jelöltek által lefordított művek mennyiségét és irodalmi értéket. A díjjal egyidejűleg 3500 euro anyagi megbecsülés jár.

Tolnai Ottó költő laudációja

A műfordító tevékenysége hasonlatos a japán rizstermesztők munkájához: „Japánban volt alkalmam látni, hogy mennyire egységesek, akárha valami égi vízmérnök rajzolta volna ezeket a bizonyos csatornarendszereket, és mégis mennyire egyéniek, hogy úgy mondjam, háztájiak ugyanakkor. Szerettem nézni, ahogy a rizstermesztő földművesek felgörgetik súlyos nagy köveiket, ráengedik a hegyi patakok vizeit a földjeikre, majd visszagörgetik őket, kisebb réseiket saját gönceikkel, gúnyájukkal dugaszolva el.”. – kezdte laudációját Tolnai Ottó. Majd sorjázni kezdte a már lefordított magyar írók, költők – Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós, Babits Mihály, Illyés Gyula, Ottlik Géza, Cseres Tibor, Juhász Ferenc – műveit, amelyek nem kis tekintélyt szereztek a magyar irodalomnak Szerbiában. 

Tolnai elmondta, hogy bár fiatal korától ismeri Vickó Árpádot, egy interjúból ismerte meg jobban az élettörténetét. Vickó apja újvidéki magyar fakereskedő volt, amikor összekerültek feleségével, szerbül beszélgettek, majd édesanyja kis idő alatt megtanult magyarul. Vickó Árpád magyar elemibe és szerb gimnáziumba járt. 1976-tól napjainkig nyolcvan könyvet és tizenhárom színpadi művet fordított le, ezért nem könnyű áttekinteni a fordításait. Hamvas Béla, Konrád György és Végel László fordításaival lett az egyik legtekintélyesebb újvidéki fordító – jegyezte meg Tolnai, majd Vickó fordításaiból közül három kötetet külön is kiemelt: Szerb Antal Utas és holdvilág, Örkény Egyperces novellák, Polcz Alen Asszony a fronton című művét. 

A kétezres évektől egyre jobban kezdett kötődni Vickó Esterházy Péter regényeihez. „Figyeltem, hogyan hangolódik rá az Esterházy-szövegek bájosan bravúros, ugyanakkor matematikai pontosságú, hideg kombinatórikájára, cseleire, hogyan válnak narkotikummá számára az Esterházy-kötetek.” – emlékezett vissza Tolnai Ottó. De arról nem szabad megfeledkeznünk, hogy fordított Jászi Oszkár, Bibó István, Szűcs Jenő, Kiss János, Eörsi István, Kertész Imre könyveket is.

A magyarországi szerzőkön kívül a vajdasági magyar irodalmat is folyamatosan fordította: Gion Nándor, Tolnai Ottó, Németh István, Herczeg János, Böndör Pál, Faragó Kornélia, Szombathy Bálint, Sebők Zoltán, Losoncz Alpár, Lovas Ildikó könyveit.

A Balassi Műfordítói Nagydíj

A Balassi Műfordítói Nagydíj adományozásának célja, hogy magyar állam ezzel a díjjal is kifejezze elismerését azokért a műfordítói teljesítményekért, amelyeknek köszönhetően a külföldi olvasók saját anyanyelvükön megismerhetik a klasszikus és kortárs magyar irodalom kiváló alkotásait. Hasonló rangú díj jelenleg nincs a szakterületen, ezért várható, hogy az további jelentős teljesítményre ösztönzi az irodalmunkat fordító külföldieket.

A Balassi Műfordítói Nagydíjban (lak-helytől függetlenül) az a külföldi műfordító részesülhet, aki teljesítményével, a lefordított művek minőségével és mennyiségével hírnevet szerzett a magyar irodalomnak, és szakmai tevékenysége széles körben ismert, hiánypótló. Az értékelésnél figyelembe vehető, ha a díjazandó személy segíti az ifjabb fordítógeneráció szakmai fejlődését.

A tervezett díj azon műfordítók tevékenységét ismeri el, akik magyar irodalmat fordítanak idegen nyelvre. A műfordítók magas színvonalon végzett munkája alapvető követelménye annak, hogy létrejöjjenek azok a műalkotások, melyeknek bemutatásával és népszerűsítésével, külföldi olvasók közötti terjesztésével megvalósulhat a kulturális diplomácia egyik legfőbb célkitűzése a pozitív országimázs-építés. A műfordítás komoly ismereteket igényel, nem csupán fordítás, hanem az eredeti szerző hangjának lehető legpontosabb megszólaltatására vállalkozik az adott nyelven. Hasonló elismerés eddig nem létezett, pedig számos műfordító van, aki évek, évtizedek óta végzi áldozatos munkáját a magyar irodalom külföldi megismertetéséért. Munkájuk teszi lehetővé, hogy a világszínvonalú magyar irodalom ne maradjon nyelvi elszigeteltségben, hanem elfoglalja méltó helyét a világirodalomban. Kormányzati cél és adósság törlesztése, hogy az írók mellett az őket tolmácsoló műfordítók tevékenysége is elismerésre kerüljön, ahogy teszik ezt más országok is (orosz, német, kínai, cseh, amerikai stb. műfordító kapott már elismerést az év legjobb magyar irodalmi fordításáért). 

A Balassi Műfordítói Nagydíj pénzdíjas, és ha a szeptember 30-i Jeromos napra (a műfordítás világnapja, Hieronymus, élettörténete, pannóniai vonatkozásai) időzíthető a díj átadása, az felhívja a figyelmet a magyar műfordítók tevékenységére is.

A díjazottak személyére a Publishing Hungary program kezdeményezésére a külföldi magyar intézetek, a külképviseletek és a Magyar Fordítóház Alapítvány bevonásával a Külföldi Magyar Intézetekért és Oktatási Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár tesz javaslatot. A díjazottak személyét a Publishing Hungary programot felügyelő kuratórium hagyja jóvá

A díj egy oklevélből és 3500 euró pénzjutalomból áll. Az oklevél díszes kivitelben készül, tartalmazza a díjazott nevét és az adományozás évét.

Az Országos Széchényi Könyvtár könyvkiadója hosszú évek óta rangos kiadványokkal van jelen a hazai könyvpiacon. A kiadó – amely az intézmény páratlan állományára és tudományos munkatársaik szaktudására épít – önállóan vagy rangos hazai és nemzetközi társkiadókkal karöltve hasonmás kiadásokat, díszalbumokat, konferencia- és tanulmányköteteket, könyv-, sajtó- és művelődéstörténeti szakmunkákat, hézagpótló bibliográfiákat és kiállítási katalógusokat, évente mintegy 25–40 kiadványt jegyez. Boka László irodalomtörténészként, szerkesztőként 2005-től vállal aktív szerepet a kiadó életében, 2010-től a kiadó vezetője.

ÚKP 2019/4. (LEGFRISSEBB LAPSZÁMUNK OLVASÁSÁHOZ KATTINTSON A KÉPRE!)

 

UKP 2019 12 hatter